Om oss

Golv är vår specialitet!
Multigolv i Skåne AB är etablerat i Sverige sedan 2004. Hela vår verksamhet är baserat på golvbeläggningar som skall tåla tuffare påfrestningar.

Våra olika produkter testas dagligen under hårdast möjliga förhållanden, b.la. på 90% av engelska, danska & norska oljeplattformar i nordsjön.

Kunskap om golv / lagliga krav om golv / läggning av golv. Här koncentrerar vi all vår verksamhet. Materialleverantörer som vi samarbetar med i Sverige är b.la. Flowcrete och STO.

Riktigt golv är avgörande
Dagens krav till golv är stränga. Valmöjligheterna av golvtyper är många. Det har vid många tillfällen fått allvarliga konsekvenser för företag som inte har fått riktig experthjälp.

Det är mycket att ta hänsyn till

Krav till golv och golvbeläggning för verksamheten är en kombination av rätta förhållande:

Dem ovannämda föhållandena är avgörande.

En riktig värdering kräver både fackkunskap, lagkunskap, erfarenhet och tillgång till alla aktuella belägggningstyper. Inom dessa område har Multigolv spets-kompetens, leveransgaranti, och erfaret fackfolk att utföra arbetet.

Underhållsavtal

Ett bra och riktigt underhåll av golv är viktigt då golven ska behålla sina krävande egenskaper. Ett tecknat avtal med Multigolv där vi tar hand om underhållet är därför att rekommendera.

Vi tar ansvar för golvets kvalitet. Resultatet är reducerade reparationer, med minimala produktionstopp. Ett underhållsavtal medför ekonomiska besparingar för dig som kund.

Miljö & säkerhet

Våra produkter är helt fria från lösningsmedel. Genom att alla våra golv förbehandlas med maskinblästring alternativt slipning i slutna system, minimeras störning av annan verksamhet och förstärker även vidhäftning.

Erfarenheter

Vi belägger, reparerar, avjämnar, och anpassar golvet till nya behov. Olika branscher har olika behov. Multigolv har bred erfarenhet av golv i de flesta branscher.

Referenslistan är lång och branschkunskapen täcker det mesta som:

Vi utför även blästring, slipning, fräsning, flytspackling & reperationer av golv.

Kompetens

Nya produkter och metoder, nya lagkrav, personal-utbildning och kunskap om ny teknisk utrustning ställer höga krav på personalkompetens. Multigolv samarbetar endast med kompetenta samarbetspartners, som är grundstenen i vår verksamhet.

Rådgivning

Vår kompetens gör att det lönar sig att samarbeta tidigt i planeringsarbetet. Det kan spara både tid och pengar.